facebook dark twitter02 dark youtube dark 

Service og garanti

enkeltdeleService & Garanti fra Lattoflex.

Varemærket Lattoflex er din garanti for det produkt, du har købt. Lattoflex fremstilles i tyskland af materialer i høj kvalitet. Produktet kontrolleres omhyggeligt, før det forlader fabrikken. Det gyldne logo er din garanti for, at det er en original Lattoflex sengeramme.

Lattoflex produkter er omfattet af en garanti.

Denne garanti stilles af Thomas GmbH + Co. Sitz- und Liegemöbel KG, Postfach 1464, 27424. Idet selve reklamationen under garantien skal indgives i Danmark skal alle henvendelser rettes til kundeservice hos eBiss ApS som er distributør i Danmark. eBiss ApS´s navn og adresse er anført på den originale faktura.

Garantiperioden træder i kraft på datoen, der er angivet på din faktura. Vi giver dig en garanti på 10 år på de elastiske fjederelementer , vinge elementer og de understøttende profiler. (1-6 på billedet) I tilfælde af et fjederelement deformeres , en vinge element eller at bæreprofilet er brudt, vil vi hurtigst muligt levere de nødvendige dele for udskiftning.

Denne 10 års garanti gælder også for ClimaCell ® kernen i dit nye Lattoflex madras . Madras kernen bør værende lige så god som ny for de første tre år . For at gøre nogen garanti udbetalinger efter denne periode, vil der være et værdi tab på 10 % om året af brug fratrukket købsprisen.

Den lovpligtige garantiperiode gælder for madrasbetræk. Motorerne af motordrevne elevationsmodeller er dækket af en 3 års garanti løfte. En 3- års garanti periode gælder også for alle andre materialer eller fabrikationsfejl .Som en generel regel, hvis skader grundet forkert håndtering, forkert brug, efterfølgende ændringer eller naturlig slitage, da vil produktet være udelukket fra garantien.

Under garantiperioden vil der tillægges fragt og ekspeditionsgebyr på reservedele ligesom vi opkræve for eventuelle installationsomkostninger og fragt & ekspeditionsgebyr afholdt efter den lovpligtige garanti er udløbet .

Hvis du har nogen grund til at klage, bedes du kontakte din Lattoflex forhandler, og vi beder dig om at opbevare din originale faktura et sikkert sted, da den alene er din garantierklæring. Din forhandler vil tage kontakt med os på dine vegne, eller henvise dig direkte til os, så vi kan genskabe din tilfredshed så hurtigt som muligt.

Vi har altid produceret Lattoflex produkter samvittighedsfuldt med al den omhu og opmærksomhed , at gøre enhver indsats for ikke at forurene miljøet . Alle materialer er valgt for at sikre, at de ikke vil skabe en økologisk problem ved slutningen af deres levetid.

Din Lattoflex 300 sengeramme ikke behøver nogen særlig pleje.

Du skal blot tørre det ned fra tid til anden med en fugtig klud.

... et par tips ...

Vælg en rumtemperatur på 18 ° C eller 64 ° F og relativ luftfugtighed på ca. 50%. Sørg for, at luften kan altid kan cirkulere omkring madrassen - både nedefra og på siderne ( forsigtighed med box-type senge).Hold soveværelset regelmæssigt ventileret ( korte ventilation perioder er bedre end permanent ventilation) . Undlad venligst at bruge opløsningsmidler , benzen eller eventuelle ætsende eller skurende rengøringsmidler!

Det aftagelige madrasbetræk rengøres mindst hvert 1/2. år. Overhold tekstil etiket. Hvis du sveder eller føler dig kold, skal du sandsynligvis bruge en anden form for lagen, der er i overensstemmelse med dine personlige varme behov. Kontakt din forhandler for råd og vejledning.

Sørg for, at madrassen ligger stabilt på sengerammen og ikke kurer - køb eventuelt de originale madrasholdere.Hvis du lægger en ny madras på en gammel, brugt skadet sengebund kan denne beskadige madrassen i en forholdsvis kort periode. Og du kan derfor ikke gøres krav gældende under garantien , når du bruger denne form for kombination på skadede eller andre fabrikat sengebunde.

Garantibetingelser
:

Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl og i tilfælde af sådanne fejl vil fejlen blive udbedret i henhold til nærværende garantibetingelser. Hvis en fejl ikke kan udbedres, kan produktet i henhold til betingelserne erstattes med et identisk produkt eller et tilsvarende produkt af samme værdi, hvis det originale produkt ikke længere fremstilles. Ellers tilbyder vi en passende tilbagebetaling.
 Hvorvidt en berettiget reklamation afgøres med udskiftning, reparation eller kompensation, sker alene efter eBiss ApS skøn, medmindre andet er angivet i nærværende garantibetingelser. Alle reklamationer bør fremsendes skriftligt eller via email med den originale faktura vedhæftet.

Lattoflex garanti ydes på den udtrykkelige betingelse, at Lattoflex´s vedligeholdelsesvejledning, (der fulgte med produktet ved købet fra den godkendte forhandler), er overholdt fuldt ud, og at der er tale om normal daglig brug.

Lattoflex garanti dækker ikke fejl eller beskadigelser som følge af uhensigtsmæssig håndtering (f.eks. på grund af overbelastning), forkert eller ukyndig brug eller som følge af normal slitage. Afhængigt af reklamationens art kan kombinationer med andre produkter end Lattoflex´s medføre afvisning af eller begrænsninger i garanti kravet.Forsendelsesomkostninger i forbindelse med reklamationer dækkes inden for Danmarks grænser af Lattoflex så længe reklamationen er fremsat inden for de første 24 måneder efter dateringen angivet på fakturaen.

I den resterende del af garantiperioden dækkes forsendelsesomkostninger ikke.

Forbrugeres rettigheder efter loven 
Forudsat at køberen er en forbruger og således ikke handler som led i sit erhverv, vil intet i denne garanti indskrænke køberens rettigheder efter ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder særligt den almindelige reklamationsfrist på 24 måneder i henhold til købeloven.
Service efter garantiperiodens udløb gælder sålænge der er reservedele som kan leveres og reparation dermed ydes. For udvalgte produkter kan serviceperioden være længere end her angivet.

 Reservedele kan købes jævnfør Lattoflex reservedelsprisliste. 

Lattoflex forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre sine garanti- og servicebetingelser. De garanti- og servicebetingelser, der er
 gældende på tidspunktet for købet, vil fortsat gælde, selvom betingelserne i mellemtiden måtte blive ændret.

 

Garanti for 200 serien til download

Garanti for 300 serien til download

Udskriv Email